Tên miền là gì? Domain name là gì?

0
32
Tên miền là gì
Tên miền là gì
  1. Tên miền là gì?

Tên miền hay domain name được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau nhưng ở đây mình .định nghĩa 1 cách ngắn gọn nhất để các bạn dễ hiểu.

Tên miền là tên gọi thay thế cho 1 chuỗi IP dài và khó nhớ như 184.78.174.123 thành một tên miền ngắn gọn hơn theo dạng abc.com.

Ví dụ: Thay vì gõ địa chỉ IP: 184.78.174.123 trên trình duyệt, người ta nhập theo địa chỉ Alphabet như sau: nguoidoc.com

Tên miền là gì? Ý nghĩa của tên miền
Ý nghĩa của tên miền

2. Phân cấp tên miền:

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tên miền được phân thành 3 cấp như sau: Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3.

2.1 Tên miền cấp 1: bao gồm những tên miền quốc tế, các tên miền này được dùng chung cho nhiều quốc gia, mỗi loại tên miền đại diện cho một lĩnh vực, ngành nghề, khu vực địa lý cụ thể. Ví dụ về một số tên miền cấp 1 như sau: .com, .net, .infor, .org, .gov, .edu, .asia …

2.2 Tên miền cấp 2: là tên miền đại diện cho 1 quốc gia cụ thể, và đặc biệt tất cả các tên miền cấp 2 đều phần mở rộng (phần ký tự phía sau dấu chấm) là 2 ký tự. Ví dụ về phần mở rộng của tên miền cấp 2 như sau: .vn (Việt Nam), .us (Hoa Kỳ), .ca (Canada), cn (Trung Quốc), …

2.3 Tên miền cấp 3: là tên miền có sự kết hợp giữa tên miền cấp 1 và tên miền cấp 2, tên miền cấp 3 đều có 2 dấu chấm (.) gồm phần mở rộng của 1 tên miền cấp 1 kết hợp với phần mở rộng của 1 tên miền cấp 2. Ví dụ về phần mở rộng của tên miền cấp 3 như sau: .com.vn, .edu.vn, .co.uk, .edu.ca, …

Ngoài ra còn có 1 dạng khác của tên miền đó là Tên miền con hay còn gọi là Subdomains là tên miền chính sau khi mua, người mua có thể tạo ra nhiều tên miền con (subdomains). Ví dụ: tên miền chính của mình là nguoidoc.com thì mình có thể tạo forum.nguoidoc.com để nhằm mục đích thảo luận, …

3. Các thành phần trong tên miền:

Tên miền có thể chứa các ký tự chữ cái từ a đến z, kiểu số từ 0 đến 9, dấu gạch ngang “-“, tổng số ký tự nhỏ hơn 255.

Ngoài ra tên miền các quốc gia có thể có dấu như tên miền Tiếng Việt của Việt Nam. Ví dụ: tênmiền.com.

Phần mở rộng đuôi tên miền bắt đầu bằng dấu chấm (.) và phân thành 3 cấp như đã nói ở trên.

4. Ý nghĩa các phần mở rộng của tên miền:

5. Cách chọn tên miền hay, ý nghĩa:

6. Tại sao phải mua tên miền:

Như đã nêu ở trên, tên miền đại diện cho 1 chuỗi số ký tự IP dài và khó nhớ, khó đọc nếu như không mua tên miền, khách hàng muốn truy cập vào trang website của chúng ta phải nhớ các ký tự chữ số IP và dễ gây nhầm lẫn. Do vậy việc sở hữu 1 tên miền để dễ nhớ, dễ đọc, dễ viết, để làm thương hiệu là điều hết sức tuyệt vời trên môi trường internet hiện nay.

7. Số lượng tên miền có thể mua:

8. Cách mua 1 tên miền với giá thấp nhất (dùng mã khuyên mãi):

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây